Veletrh Via Carolina


Druhý ročník veletrhu inovací a služeb Univerzity Karlovy se odehraje v příjemném multifunkčním prostoru Kina Dlabačov, Bělohorská 24, Praha 6

Kina Dlabačov

Metoda měření vlhkosti
Tomáš Weiss

Metoda slouží k cílené detekci tzv. výparové fronty (hranice mezi vlhkým a suchým prostředím). V současnosti je využívána především na základě vizualizace barvivy. Představen bude nový způsob měření vlhkosti v porézních materiálech, například pískovců.

Metoda měření vlhkosti

Metoda čištění proteinů
Jiří Libus

Proteiny jsou zásadní složkou živých systémů, nezbytné pro veškeré životní funkce jakékoli buňky. Tvoří podstatnou část struktury živé hmoty a obstarávají drtivou většinu katalýzy biochemických reakcí. Studium vlastností nejrůznějších proteinů, se proto globálně zaměřuje na výzkum v biologii, medicíně, biotechnologiích a příbuzných oborech. Řada těchto proteinů se produkuje v průmyslovém množství pro medicínské a biotechnologické využití (např. inzulin), nová metoda představí mnoho výhod pro tuto oblast studia.

Metoda čištění proteinů

Rotafon - přístroj k měření seismických vln
Johana Prokop Brokešová

Tento seismický senzor schopný měřit seismické rotace a translace neměří pouze sílu zemětřesení, ale dokáže též rozpoznat geologickou strukturu podloží. Budou prezentovány první výsledky měření z Litoměřic, kde je v rámci projektu RINGEN prováděn výzkum potenciálu využití geotermální energie v České republice.

Rotafon - přístroj k měření seismických vln

Rezistence antibiotik
Jaroslav Hrabák

Výskyt antibiotické rezistence každoročně stoupá. Jde o celosvětovou hrozbu, která si už dnes žádá desítky tisíc životů. Představen bude nově vyvinutý diagnostický kit, který dokáže rychle detekovat rezistenci antibiotik.

Rezistence antibiotik

Náhlavní souprava (EPort 4) k měření zrakových evokovaných potenciálů-demonstrace přístroje
Jan Kremláček

EPort 4 umožňuje registraci 4 kanálů elektroencefalografické aktivity (EEG) společně se zrakovou stimulací prostřednictvím světlo emitujících diod (LED), je předurčen pro registraci zrakových evokovaných potenciálů (VEP). EPort 4 také registruje a vyhodnocuje pohyby hlavy a intenzitu okolního osvětlení.

EPort – přístroj pro měření mozkové aktivity

Projekt Revoluce
Jakub Gemrot

Cílem projektu je upravit druhý díl výukové simulace Československo 38-89 o poválečném uspořádání střední Evropy do formátu počítačové hry vhodné pro komerční prodej. \pro prodej této počítačové hry využít vybudovanou pozici na herním trhu vzniklou úspěšným vydáním mezinárodně oceňovaného prvního dílu (Attentat 1942). Na tuto hru se můžete těšit i anglickém jazyce.

Projekt Revoluce